Søg og du skal finde

Vægten på råvildtet

Et rådyr taber ved opbrækning 1/4 af sin vægt.

Omvendt kan man finde totalvægten ved at lægge 1/3 til den opbrækkede vægt.

Slagtevægten, dvs. selve kroppens kødvægt, udgør ca. halvdelen af dyrets totalvægt.

Rådyr er først fuldt udvokset, når de er to og et halvt år gamle, og vægten er rimelig stabil til en høj alder, hvor de evt. på grund af nedslidte tænder ikke kan optage føden optimalt, hvorefter de hurtigt taber i vægt.

Lam, der afskydes den 1. oktober, kan godt være små af størrelse og vægt, uden der behøver at være noget galt med dem, da de bare kan være sat sent.

Der er en variation i vægten på råvildtet på de forskellige jagtterræner i Danmark. Forskellen på dyrenes kropsvægt er næppe genetisk betinget, men snarere et udtryk for bestandens størrelse, samt køns- og aldersfordeling på de respektive råvildtterræner.

Vægten på råvildtet er normalt en god måleindikator for det lokale råvildts sundhedstilstand. Når det er sagt, er det absolut ikke sikkert, at en buk, som vejer 22 kg, er sundere end den buk, der vejer 17 kg.

Som udgangspunkt skal bukkene være sunde for at kunne opsætte en stor opsats, hvilket de lige så godt kan være, om de vejer 17 kg eller 22 kg. Hvorfor jeg nævner vægt kontra sundhed, er, så man ikke automatisk konkluderer, at en medaljebuk nødvendigvis altid vejer over 20 kg (opbrækket vægt).

Til alm. orientering vil jeg ikke undlade at nævne, at nogle af de største bukketrofæer, som er skudt i verden, sad på en buk, der vejede i omegnen af 16 kg.

Der findes ingen facitliste for, hvor meget råvildtet skal veje i de forskellige aldre, hvorfor vægtangivelsen af de forskellige dyr skal tages med forbehold.

{backbutton}

Udskriv Email