Søg og du skal finde

Abnorme bukke

Abnorme bukke er meget eftertragtede trofæer hos mange jægere, og jo større opsats med abnormiteter – desto bedre. Nogle abnormiteter er midlertidige, mens andre er varige. De midlertidige abnormiteter kommer typisk efter skader på opsatsen, mens den var i bast, og jo tidligere skaden er sket (mens opsatsen ikke var så høj), jo større bliver abnormiteten som regel. Disse midlertidige skader kan opstå, hvis råvildtet løber mod hegn, træer eller andet, mens bukken opsætter en ny opsats og stadig er i bast, og fælles for alle midlertidige abnormiteter er, at bukken det efterfølgende år vil opsætte en normal opsats, hvis denne nye opsats i bast ikke også udsættes for skader.

De varige abnormiteter kan skyldes påvirkning fra ydre forhold eller fysiologisk betingede forhold. En varig abnormitet af opsatsen kan skyldes tidligere løbskader. Nogle tror, at når en buk har beskadiget det ene ben i højre eller venstre side, bliver opsatsen i den modsatte side abnorm. Dette er til dels også rigtigt, bortset fra at dette kun gælder for skader på bagløbene, hvor nervebanerne til opsatsen ligger over kors. Nervebanerne fra forbenene går direkte op i samme side, hvilket vil sige, at såfremt en buk har en skade på højre forløb, vil det være bukkens højre stang, som kan være abnorm.

Som udgangspunkt er jeg tilhænger af at afskyde alle de abnorme bukke, man ser. For det første er en abnorm bukkeopsats en imponerende opsats, og der findes ikke to ens abnorme opsatser, modsat de mange seksendere, som ligner hinanden. Er det en buk, man har kendt til i flere år, og man formoder, han er i besiddelse af gode genetiske anlæg for at sætte stort op, vil jeg dog lade ham leve ét år mere for at se, hvordan han sætter op året efter, da det kan være en midlertidig abnormitet, han har. Hvis man ikke kender bukken, bør den afskydes, da abnormiteten kan skyldes parasitangreb eller andet, som man ikke ønsker i en sund råvildtbestand. Man skal igen huske på, at det altid gælder om at have en råvildtbestand bestående af sunde dyr.

Efterspørgelsen på abnorme bukke kan blive så stor, at nogle fristes til at ”fremstille” abnorme bukke. Jeg har kendskab til nogle få råvildtforvaltere, som indfangede bukke og satte stramtsiddende elastikker om bukkens testikler. Dette gjorde, at bukken efterfølgende opsatte en meget stor og abnorm opsats. Man skulle tro, at dette kun kunne ske i gamle dage, men desværre er det ikke mange år siden, jeg blev bekendt med denne metode, som er frastødende og usmageligt dyrplageri. Årsagen til dette dyrplageri var den store efterspørgsel på abnorme bukke, som nogle få jægere ville betale mange penge for at skyde. I moderne råvildtforvaltning forekommer sådanne tilfælde selvfølgelig ikke, og det nævnte tilfælde med elastikker om bukkens testikler er heldigvis heller ikke registreret i Danmark.

{backbutton}

Udskriv Email