Søg og du skal finde

Døgnrytme

Råvildtets døgnrytme er afhængig af årstiden, det vil sige afhængig af dagens længde, fødemuligheder samt fødebehov. Jo flere lyse timer der er i døgnet, jo flere gange er dyrene aktive, i hvilke perioder de for det meste esser. Længden på de aktive perioder kan variere, ligesom længden på hvileperioderne også kan være meget forskellig afhængig af årstiden.

I vintermånederne viser tidligere undersøgelser fra Kalø, at råvildtet har i gennemsnit ni aktive perioder fordelt over ét døgn. I sommermånederne stiger de aktive perioder til et gennemsnit på mellem 13 og 16 pr. døgn. I brunsten stiger den aktive periode for bukkene med yderligere flere aktive perioder, således at bukkens aktive perioder på ét døgn i brunsten kommer op på 18 i gennemsnit pr. døgn. Hvis man skal konkludere noget generelt om de forskellige hvileperioder, aktive perioder og andet, må det være, at råvildtet som hovedregel er mest aktiv i perioden før solopgang til lige efter solen er stået op, og igen lige før solnedgang til efter solen er gået ned, med en tendens til først at komme frem ved solnedgang. Man kan sagtens formode, at såfremt der ikke var jagt på råvildtet eller andre forstyrrelser, ville råvildtet være aktive jævnt fordelt over hele døgnet. Henover sommeren har råvildtet en mere jævn fordelt døgnrytme, indtil jagtarrangementer eller andre aktiviteter på reviret tvinger råvildtet til at ændre døgnrytme. Et direkte resultat af et stort jagttryk vil være, at råvildtet bliver nataktive, hvorfor man ikke vil kunne se dem om dagen.

{backbutton}

Udskriv Email