Søg og du skal finde

Darwins evolutionsteori

Charles Darwin (1809-1882) havde en teori, som ud fra en videnskabelig og filosofisk strømning var baseret på hans ideer om evolution og naturlig selektion.

Darwins evolutionsteori går meget forenklet ud på, at der inden for alle arter findes en vis variation mellem artens medlemmer, uanset om der er tale om frøer, råvildt eller mennesker. Nogle individer er lidt hurtigere end andre, mens andre er betydeligt bedre til at finde føde. Sådanne egenskaber er arvelige og nedarves fra forældredyr til deres unger.

Som udgangspunkt skal man ikke blande sig i naturens gang, men når vi har valgt at gå på jagt efter råvildt, har vi netop blandet os i naturens gang, hvorfor det også er meget vigtigt, at vi herefter forvalter råvildtet korrekt. Vi skal tænke over, hvad vi afskyder, så der ikke kommer ubalance i f.eks. kønsfordelingen, aldersfordelingen eller i sundhedstilstanden, så vi på den lange bane sikrer, at det er de sundeste og stærkeste dyr, som fører arten videre.

Hvis råvildtet lever i et miljø, hvor der er mange rovdyr, vil det være vigtigt for råvildtet, at det er meget hurtigt, så råvildtet kan løbe fra rovdyrene og på denne måde undgå at blive ædt. Dette betyder, at den hurtige buk vil klare sig bedst i dette miljø og få flest afkom.

I et andet miljø, hvor det er svært at finde føde, er det livsvigtigt for råvildtet at kunne finde føden. Det vil sige, at i ét miljø vil det hurtige råvildt klare sig bedst og få flest afkom. I ét andet miljø vil det råvildt, som er bedst til at finde føde, klare sig bedst og få flest afkom.

Råvildtet har herved tilpasset sig miljøet ud fra de vigtigste egenskaber, som sikrer videreførelsen af slægten. Dette kaldes naturlig udvælgelse, og biologer kalder det naturlig selektion.

{backbutton}

Udskriv Email