Søg og du skal finde

Råvildtets tidsforbrug ved foderhusene

Nogle tror fejlagtigt, at råvildtet æder som en anden ko, når den kommer til foderhuset. Dvs. råvildtet bliver ved med at æde, indtil de har fyldt vommen op med kraftfoder, og derved risikerer at ødelægge tarmfloraen i vommen, som jo virker som et gæringskammer. Selvom det er en dyrlæge, som har fremsat denne påstand, gør det ikke påstanden mere korrekt. Råvildtet æder kun kraftfoderet som supplement til anden føde, da råvildtet af en eller anden årsag selv er bevidst om, at det under ingen omstændigheder kun kan overleve på kraftfoder. Ifølge egne observationer og observationer via vildtkameraer, opholder råvildtet sig i gennemsnit mellem 5-10 minutter ved foderhuset, hver gang de besøger dette, forudsat at de føler sig sikre ved foderhuset, og at de ikke forstyrres.

Meget af tiden ved foderhuset går med at observere omverdenen, hvilket også betyder, at råvildtet ikke æder konstant.

Efter 5-10 minutter forlader råvildtet foderhuset for at søge anden føde.

Råvildtet opsøger foderhuset ca. 3-10 gange i løbet af et døgn, meget afhængig af årstiden og anlagte vildtagre.

{backbutton}

Udskriv Email