Søg og du skal finde

Antal foderhuse

Der findes ingen fast regel for, hvor mange foderhuse der er det optimale antal pr. ha. Dette afhænger af, hvor meget råvildt man har stående på reviret, ligesom omfanget af vildtagre og andet også spiller ind. Hvis man alligevel skal sætte antal på, bør man have minimum ét foderhus pr. pladsbuk, man har på reviret. Jo flere foderhuse der er opsat, desto bedre - forudsat at foderhusene er placeret de rigtige steder. Sagt på en anden måde så er det langt vigtigere at have få foderhuse placeret rigtigt, end at have mange foderhuse placeret forkert.

Har man flere foderhuse på ens revir, vil man opdage, at brugen af de forskellige foderhuse er årstidsbestemt. De foderhuse, der bliver brugt mest i efteråret/vinteren, er ikke altid de samme foderhuse, der bliver brugt i foråret/sommeren.

{backbutton}

Udskriv Email