Søg og du skal finde

Placering af foderhusene

Placering af foderhusene bliver mange gange et omdiskuteret emne, da det er mere tidskrævende i dagligdagen at efterse og opfylde foderhuse, som er placeret inde i tykninger, end foderhuse, som står langs skovvejene. Det er oplagt, at det er meget nemmere og derved hurtigere (læs: mindre tidskrævende) at efterse og opfylde foderhuse, som står som perler på en snor langs en skovvej, end foderhuse man ikke kan se fra skovvejen, men som står placeret i tykninger og andre steder, hvor råvildtet også opholder sig. Stiller man foderhusene langs skovvejen, vil man opdage, hvor mange gange man forstyrrer råvildtet i at æde kraftfoderet, da de springer væk fra foderhuset og i skjul, når de ser eller hører, man kommer kørende. Jeg har derfor prøvet at pürsche tilbage og holde øje med foderhuset lige efter, at dyret er sprunget, og mine bange anelser blev bekræftet, da dyret ikke umiddelbart vendte tilbage til foderhuset for at genoptage fødeindtagelsen. Dette er naturligvis ikke optimalt.

For at finde ud af, hvad der sker med råvildtet, når det står trygt inde i en tykning og æder fra foderhuset, har jeg også observeret på flere af disse situationer. Jeg sad flere gange i et tårn 100 meter fra et foderhus og kunne kigge ind i tykningen til foderhuset og ud på skovvejen, som lå blot 40 meter fra tykningen/foderhuset. Her kunne jeg observere på råvildtets reaktion ved bilkørsel i skoven. Da råvildtet registrerede lyden af bilen på skovvejen, løftede dyret blot hovedet og sikrede i den retning, motorlyden kom fra. Dyret fulgte med hovedet hele tiden lyden fra bilen og motoren, mens bilen kørte forbi tykningen og forsvandt i modsat retning. Dyret sikrede længe mod bilen, som jeg ikke kunne høre lyden af mere, og efter at dyret var sikker på, at bilen var væk, genoptog dyret sit fødeindtag. Dette er til gengæld optimale betingelser.

Man skal også huske på, at foderhusene skal stå, hvor råvildtet står, da råvildtet i modsætning til storvildtet (kron- og dåvildt) ikke kan tvinges/bringes til foderhusene. Det er altså nødvendigt at placere foderhusene til råvildtet, dér hvor råvildtet står.

Hvis man f.eks. vil opsætte 10 foderhuse på jagtreviret, bør man placere dem jævnt fordelt over hele reviret. Derefter skal man nøje udvælge stedet, hvor man opsætter de enkelte foderhuse, og man skal i den forbindelse være bevidst om, hvor man normalt ser råvildtet. Det er også vigtigt, at man ved, hvor råvildtet opholder sig i dagtimerne. Foderhusene skal være placeret sådan, at råvildtet kan komme til og fra foderhusene i skjul, i forhold til hvor de opholder sig. Husk på, at gammelråerne tidligt skal lære deres lam at opsøge foderhuset, og du kan være sikker på, at hun ikke udsætter sig selv eller sine lam for nogle unødige farer hen over sommeren. Det er for hende også vigtigt, at hun kan komme til og fra foderhuset i skjul.

Sæt ikke kun foderhuse i skoven, men husk også at sætte foderhuse i større eller mindre remiser, langs levende hegn og alle de steder, du ved, råvildtet opholder sig.

Et godt tegn på. at dit foderhus står rigtigt placeret, er, hvis du kan se “sæder” efter råvildtet, hvor disse har siddet omkring eller tæt på foderhuset. Og så kan du selvfølgelig altid på mængden af foder/kraftfoder se, hvor meget foderhuset bliver brugt.

{backbutton}

Udskriv Email