Søg og du skal finde

Naturlig føde

Råvildtet lever normalt af naturlig føde, som de kan finde i de områder, hvor de lever. Vi snyder dog lidt, da vi jo i rigtig mange år årligt har etableret vildtagre til råvildtet. Når vi vælger at give råvildtet kraftfoder, vil dette ligesom vildtagrene blive et tilskudsfoder, der er med til at supplere råvildtets naturlige fødevalg. Der er stadig nogen, som påstår, at råvildtet kan dø af at æde kraftfoder. Disse personer tror fejlagtigt, at råvildtet når det kommer til et foderhus med kraftfoder, vil fortsætte med at æde indtil de har fyldt vommen op med kraftfoder og derved risikere at ødelægge tarmfloraen i vommen, som jo virker som et gæringskammer. Jeg har sågar hørt fagfolk som dyrlæger og andre komme med denne påstand, men det er altså ikke korrekt – forudsat at der fodres på den rigtige måde. Hvis man lavede et tankeeksperiment og indhegnede en fodboldbane og lagde asfalt over det hele, således at råvildtet kun kunne æde det kraftfoder, de dagligt havde adgang til, er det korrekt, at råvildtet ville dø som fluer. Men det er jo ikke den form for fodring, der er tale om, da råvildtet jo selv udvælger, hvornår de vil æde kraftfoder, og hvornår de vil æde mere af det naturlige fødevalg. Apropos det naturlige fødevalg, så lyder dette emne ikke særligt kompliceret, men ikke alle er klar over nedenstående.

Over jorden har vi en plantedel, som via luften får sollys, varme og vand. Via jorden opsuges bl.a. kultveilte (CO2), calcium (CA), kvælstof (N). natrium (Na), magnesium (Mg), zink (Zn), mangan (Mn), kobber (Cu), fosfor (P) jern (Fe), kalium (K9, bor (B), svovl (S), kisel (Si), klor (Cl), molybden (Mo), og kobolt Co). Alt dette indtager råvildtet gennem den naturlige føde. Derfor er det vigtigt, at man hele tiden skeler til, hvad landbruget kører ud på markerne, da dette optages i plantedele og senere ædes af råvildtet. For at kunne fremstille kraftfoder til råvildtet er det en betingelse, at man kender til råvildtets almindelige fødeindtag og indholdet af dette. Kendskabet til fodringslæren, fodermidlerne og viden i forbindelse med stofopbygning og stofnedbrydning, kalder man den arbejdende organiske kemi og er af forholdsvis nyere dato. Opbygningen af organisk stof i planterne foregår ved, at energien leveres af sollyset, og råvarerne er luftens kuldioxid og kvælstof, samt vand og mineralstoffer fra jorden. Det meste af det organiske plantemateriale kan af dyrene udnyttes gennem fordøjelsessystemet og anvendes til opbygning af de mange millioner celler, dyrekroppen er opbygget af. De tiloversblivende og ufordøjelige planterester føres blot gennem dyret og ud i form af gødning eller urin. I jorden fortsætter omsætningen gennem en forrådnelse, hvorved der sker en fuldstændig nedbrydning til kuldioxid, kvælstof, mineralstoffer og vand, som så igen er klar til at indgå i planteopbygningen, dvs. naturens kredsløb.

{backbutton}

Udskriv E-mail