Søg og du skal finde

Kraftfoder før i tiden

Før i tiden kunne man få et kraftfoder til råvildtet, hvor ingredienserne havde en stor indflydelse på opsatsstørrelsen. Der er ingen tvivl om, at iblanding af f.eks. kød- og benmel i kraftfoderet har haft en positiv indvirkning på størrelsen af en buks opsats. Dermed ikke sagt at bare råvildtet fik denne blanding af kraftfoder, ville bukkene få store opsatser, da der som nævnt er mange andre faktorer, som også skal være opfyldt, før en buk ender som medaljebuk.

Siden 1990 har det været forbudt at anvende kød- og benmel fra drøvtyggere (kvæg, får og geder) i foder til drøvtyggere. Forbuddet blev skærpet yderligere i 1996, da der kom et generelt forbud mod at anvende proteiner af animalsk oprindelse til fodring af drøvtyggere.

{backbutton}

Udskriv Email