Søg og du skal finde

Kraftfoder i dag

Normalt, når man taler om kraftfoder, er det foder fremstillet af foderfirmaer, som forsker videnskabeligt inden for netop dette område med henblik på at få så meget ud af en husdyrproduktion som overhovedet muligt. Dvs. taler vi køer, er fokus på mælkeydelse, taler vi kødkvæg, er fokus på produktion af lækkert kød, taler vi om svineproduktion, er fokus på at producere godt svinekød, og det vel at mærke så hurtigt som muligt, og uden at dyrene lider overlast.

Når vi taler om kraftfoder til råvildtet, vil dette aldrig blive andet end en nicheproduktion i forhold til det foder, som produceres til landbrugets husdyrproduktion, da salg af kraftfoder til råvildtet aldrig vil kunne udgøre mere end en mikro-promille af salg af kraftfoder til landbruget.

I dag findes der flere producenter af råvildtfoder på markedet. Når jeg skriver, at der er flere foderfirmaer, som i dag fremstiller kraftfoder til råvildtet, er dette korrekt, men de er desværre ikke mange.

Mange foderfirmaer vil anbefale et godt kalvefoder, hvilket har været brugt i mange år. Vi som almindelige mennesker, har ikke en jordisk chance for at vurdere, hvilket kraftfoder der er det bedste til råvildtet. Vi bliver nødt til at stole på, hvad producenterne siger om deres kraftfoder, og selvfølgelig tror alle producenter af kraftfoder, at de har produceret det bedste kraftfoder til råvildtet.

Hvis man selv skal finde ud af, hvilket kraftfoder til råvildt,  som er det bedste, bliver man nødt til selv aktivt at deltage i et samarbejde med et foderfirma, som, man er overbevist om, ligger inde med den ekspertise, der er nødvendig. I samråd med dette foderfirma skal man finde frem til en blanding, der over en årrække opfylder de krav, man som råvildtforvalter har til foderet.

Jeg har tidligere fodret med DLG’s Danco C11, som er et ganske udmærket vedligeholdelsesfoder, hvis man bare vil sikre sig, at råvildtet kommer godt igennem den svære tid (vinteren), men som ikke er fremstillet specielt til også at give store opsatser. Jeg har også brugt kalvefoder fra DLG, som hedder Grøn Kalv Start, hvilket gav et ordentlig ryk i den rigtige retning. Med dette foder lavede jeg de første medaljebukke. Efter succesen med DLG’s Grøn Kalv Start har jeg i samarbejde med DLG’s eksperter forsøgt at gøre foderet endnu bedre, hvilket resulterede i DLG’s Hjortemix 392854.

I kraftfoderet har jeg altid givet et ekstra tilskud af vitaminer og mineraler i form af DLG’s Micro Suplex, som drysses over kraftfoderet. Om Micro Suplex har en positiv effekt på opsatsen eller andet hos råvildtet, er der endnu ikke ført bevis for, men jeg er overbevist om den gode effekt, ligesom det er ganske uskadeligt for råvildtet. Hvis jeg i dag skulle bestille mere DLG Hjortemix 392854, ville jeg bestille det med Micro Suplex iblandet i pillerne, samt få fjernet den lille del biotin, som er i foderet i dag. Biotin er tilsat for at forstærke klovene hos råvildtet, men da der ikke tidligere har været de store problemer med klovene, men efterfølgende derimod flere dyr med snabelsko, ville jeg forsøge at køre med foderet uden biotin i et par år og så vurdere, om det har hjulpet på snabelskoene.

{backbutton}

Udskriv Email