Søg og du skal finde

Fodring om vinteren

I Danmark er vi i de seneste årtier ikke vant til at have sne i længere perioder om vinteren.

Når vi får sne om vinteren, skal man derfor tænke ekstra på råvildtets fødemuligheder.

Har man siden august fodret i foderhuse, er problemet ikke større, end at foderforbruget vil stige betydeligt, da råvildtet ofte vil besøge foderhusene. Sneen i sig selv er ikke noget problem for råvildtets overlevelse, vel at mærke når vi taler om de sunde og stærke individer, da råvildtet sagtens kan finde ud af at skrabe sneen væk, så de kan få noget at æde under sneen, så længe vi kun ser de små mængder sne, som vi får i Danmark.

 

Skrab spor i sneen

Når der ligger sne, og det bliver tøvejr, hvorefter det bliver af frostvejr, virker sneen som en hård skorpe, hvilket kan give råvildtet problemer med at skrabe sig gennem denne ”isskorpe”.

Har man derfor muligheden for med traktor og skrabeblad at skrabe spor i brakken eller andre steder, hvor man ved, at der er græsser, kløver eller andre vildtagre under sneen, er det bare med at komme i gang. Råvildtet vil sætte stor pris på denne indsats.

 

Lad toppene blive liggende

Skal man have skovet løvtræer i sin skov eller remiser, er det en god ide at gøre det omkring årsskiftet, så råvildtet kan få rigtig meget glæde af knopper og lign. fra de skovede træer. Husk at lade alle toppene blive liggende på skovbunden. Hvis man vil gøre noget ekstra godt for råvildtet i vinterperioden, skal man arbejde på at få skovarbejdere eller selvskovere i gang så tidligt som muligt - og gerne så tæt på årsskiftet som muligt, eller endnu bedre før årsskiftet.

{backbutton}

Udskriv Email