Søg og du skal finde

Fodring med roer

Vælger man at vinterfodre med roer, er det også vigtigt, at dette startes op i efteråret, lige efter roerne er taget op af jorden. Her kan man etablere roekuler forskellige steder på terrænet, hvor råvildtet kan stå i alle døgnets timer uden at blive forstyrret. Husk at dække roerne til med et tykt lag isolerende halm, som muligvis skal vedligeholdes i løbet af vinteren. Ved vedligeholdelse menes at lægge mere isolerende halm over roekulerne efter behov.

Jeg er bekendt med et sted i Danmark, hvor man stoppede med at fodre med kraftfoder i januar måned, da det blev for besværligt. Men da man stadig ville hjælpe råvildtet gennem den kolde vinter, fik man i stedet kørt mange læs roer ud i terrænet og lagde et læs sukkerroer ved siden af hvert foderhus. Råvildtet var sultent og var vant til, at der var kraftfoder i foderhusene, hvorfor råvildtet opsøgte foderhusene for at få noget at æde. I manglen på kraftfoder kastede råvildtet sig over de lækre sukkerroer, med det resultat at rigtig meget råvildt døde af forgiftning grundet det høje sukkerindhold. I mange måneder efter fortsatte man med at finde dødt råvildt på reviret p.g.a. denne forgiftning.

{backbutton}

Udskriv Email