Søg og du skal finde

Råvildtterrænet

Råvildtet siges at være skovkantens dyr. Overgangen fra skov til mark er de steder, råvildtet foretrækker at være, og dette område kaldes randeffekten. Jo mere randeffekt man har på sit terræn, jo bedre bør betingelserne for råvildtets levevis være. Levende hegn udgør også en randeffekt og kan mange steder huse meget råvildt, specielt hvis man husker at lave vildtagre langs disse levende hegn. I sommerhalvåret, hvor landbrugets afgrøder står højt, kan råvildtet trives overalt på landet, da de hele tiden kan finde føde samt dække. Men i vinterhalvåret, hvor langbruget har høstet afgrøderne, og marken evt. ligger pløjet, kniber det mere med at holde råvildtet uden for skoven, medmindre andre tiltag er etableret. Her har råvildtet brug for steder, de kan stå i ro og føle sig trygge. Remiser på markerne kan sagtens huse meget råvildt. Hvis man samtidig har sået en god vildtager rundt om remiserne til råvildtet, er det endnu bedre, ligesom der skal være lysspor i remisen, hvor råvildtet kan sidde i læ, grundet remisens opbygning, og nyde solens varme stråler.

Hvis man skal sige, hvordan det bedste råvildtterræn skal se ud, bør det være en blanding af det hele. Det vil sige stor bøgeskov, hvor anemonerne vælter op af jorden, indtil bøgetræernes kroner lukker for lyset ned til skovbunden. Der skal også være mange tætte tykninger, hvor råvildtet ved, at de altid kan søge hen, hvis der bliver for meget uro i skoven grundet jagt, orienteringsløb eller andet. Tykningerne kan være tætte yngre granstykker samt tætte løvtræstykninger, hvor alle mulige urter og lign. stadig vælter op af jorden. Som nævnt en stor randeffekt og større og mindre lysninger i skoven, hvor solen kan få fat hele året. Vand er vigtigt for alt liv på jorden, hvorfor vandingssteder er vigtige enten i form af vand i grøfter eller andre udgravninger, hvor råvildtet kan søge til, hvis de bliver tørstige i specielt sommerperioden og ikke kan indtage nok væske i form af øvrigt fødeindtag. I øvrigt kan intet væsen på jorden overleve, hvis man har et væsketab på mere end 10 %, men det er en helt anden historie.

Etableringer af vildtagre er nok der, hvor vi som råvildtforvaltere kan gøre meget. Som beskrevet andet steds i bogen, vil jeg på det kraftigste anbefale Top-Mix, i hvert fald på de gode boniteter, som ligger fra østsiden af Danmark til den østligste del af Jylland. Tænk på råvildtet, når landbruget laver markplaner. Et hjørne af marken, som måske alligevel er et vådområde, hvor udbyttet alligevel giver forbavsende lidt, kunne etableres som den perfekte remise for råvildtet og fasanerne, kombineret med en god vildtager rundt om. Det, som det  vil koste landbruget at udtage disse hjørner, vil helt sikkert kunne tjenes ind på jagtlejen eller i det mindste den selvtilfredsstillelse, det er at have hjulpet vildtet gennem den svære tid.

{backbutton}

Udskriv Email