Søg og du skal finde

Opbyg en råvildtremisse

remisse luft

Hvis man skal etablere en ny remise, og man gerne vil etablere den på en måde, så råvildtet får gode livsbetingelser i denne, skal man overveje buske- og trævalg i remisen. Det gør ikke noget, hvis remisen ligger lidt højt, da man herved undgår, at remisen ligger under vand i særlige våde perioder på året. En anden fordel er, at når man etablerer en remise til råvildtet på en højderyg, vil fasanerne også være der - og høje fasaner er nu sjovest at skyde til.

Uanset hvor stor man vælger at etablere remisen, vil jeg anbefale at 50 % i midten udgør rødgran, evt. delt i to stykker i stedet for ét stort stykke med rødgran. Det ene stykke kan evt. etableres sådan, at der bliver nogle naturlige lysninger mellem granerne. Man kan også senere fælde graner og på den måde etablere lysninger. Kan der etableres et vandhul i remisen, er dette perfekt, og kan vandhullet holdes rent, kan man have krebs i dette som en sidegevinst. Hvis der føres dræn i jorden gennem remisen, anbefaler jeg, at man graver en åben grøft gennem remisen, da bevoksningen med tiden vil ødelægge de nedgravede dræn. Der skal også være åbne spor i remisen, hvor der sås vildtagre.

For at gøre remisen tæt skal man plante buske og få træer på alle sider af remisen (skovbryn). Dette plantebælte skal på alle fire sider bestå af gråpil, hyld, hæg, hassel, vilde roser, hestekastanjer, vilde æbler, slåen, hvidtjørn, rød kornel, ligesom der plantes lidt solitære ege- og bøgetræer.

På hver side af remisen udtages et fire-otte meter bælte, hvor der i ét sås havre, i et andet majs, i et tredje hvidkløver eller Top-Mix og i det fjerde fodermarvkål. Ønsker man at bruge en side til opfløjszone for fasanerne, udskiftes fodermarvkål med en blanding af majs og Tanka Millet Mix.

remisse 3d

{backbutton}

Udskriv Email