Søg og du skal finde

Råvildtet æder træer og buske - billigt hegn

Nyplantninger hegnes stort set altid, hvis de plantede træer eller buske står på råvildtets menukort. Råvildtet æder altid fra toppen af en busk eller træ, så længe de kan nå denne. Derfor bør man ikke fjerne hegningen, før man er sikker på, at råvildtet ikke kan nå toppen af træerne eller buskene. Det er ikke tilfældigt, at råvildtet altid vil forsøge at æde fra toppen. Begrænses et træ eller busk i at udvikle sig fra toppen af, vil der komme flere og stærkere forgreninger længere nede, hvilket indebærer, at råvildtet ved at holde træet eller busken nede i en acceptabel højde, skaffer sig bedre fødemuligheder i den begrænsede højde, de nu engang kan nå. Er det plantede træ eller busk på råvildtets menukort, er det sikkert, at råvildtet nok skal finde stedet og æde alle topskuddene. Jo mere råvildt man har på terrænet, jo hurtigere finder råvildtet den eftertragtede føde. Da det er dyrt at hegne, har jeg et godt tip til dem, som ikke har de økonomiske midler til bare at bestille nyt hegn og stolper. Det er rent faktisk sådan, at mange godser betaler eksterne leverandører for at nedtage og skaffe sig af med hegninger omkring plantninger, som nu er blevet så store, at de kan åbnes. Hvis man har lysten og energien til at nedtage disse brugte hegninger, som i mange tilfælde er i god stand, kan man på en arbejdsweekend med hjælp fra et par jagtkammerater, nå at tage rigtig meget vildthegn ned til genbrug på ens eget revir.

{backbutton}

Udskriv Email