Søg og du skal finde

Kastestang contra CIC point

vaegt opsats

Det lyder mærkeligt, men ud fra én kastestang kan man faktisk komme rimelig tæt på, hvor mange point bukken ville have fået, hvis den var afskudt i det år, den bar den kastestang. Det er dog en betingelse, at vægt og volume er proportionelt, ligesom den anden kastestang som hører til samme buk, skal være stort set identisk med den fundne.

Jeg bruger to formler til at udregne dette:

Først finder jeg ud af, hvad det afsavede trofæ med begge stænger ville veje:

Kastestangsvægt i gram x 2 + 90 gram (de 90 gram er gennemsnitsvægt på korrekt afsavet kranie uden opsats) = vægten på trofæet.

Derefter tager jeg:

Trofæets vægt i gram x 0,25 + 12 point = anslået CIC-point på trofæet.

De 12 point fremkommer ud fra et gennemsnit i skønhedspoint, ud fra sammenligninger af ca. 1.000 bukketrofæer, kønne som grimme. Hvis kastestangen er meget perlet, mørk i farven, har store rosenkranse, lange spidse og hvide sprosser osv., vil den få langt flere point end de 12 point i skønhed, da der i ovenstående formel er brugt et gennemsnitstal for skønheden, nemlig 12 point ud af 23 mulige.

Hvis jeg har fundet en kastestang, som vejer 143 gram, er formlen følgende:

(143 x 2 + 90) x 0,25 + 12 = Omtrentlige 106 CIC-point.

Er der tale om en ældre buk, vil kraniet veje mere end de anførte 90 gram, og hvis kastestangen samtidig har gode perler, er mørk i farven, har store rosenkranse, lange spidse og hvide sprosser, osv., vil den få flere skønhedspoint end de 12 point i formlen.

Jeg har valgt at gange vægten med en faktor 0,25, ligesom jeg er fedtet med at tildele skønhedspoint. Nogle vælger at gange vægten med faktor 0,23, hvilket giver umiddelbart færre point, hvilket nok er en god ide, hvis man ikke er så stærk i at tildele skønhedspoint, og derved vil undgå at blive skuffet ved en senere opmåling.

Det er vigtigt at understrege, at ovenstående metode kun er en rettesnor til, hvor bukken vil ligge pointmæssigt, da vægten og volumen skal være proportionale, og metoden kan derfor på ingen måde erstatte en opmåling fra en godkendt opmåler.

{backbutton}

Udskriv Email