Søg og du skal finde

Råvildtjournal

Alle bør føre registrering af nedlagt vildt i jagtsæsonen, hvilket de fleste jægere også gør.

Ønsker man at lave en “korrekt” råvildtforvaltning, er en registrering af alt nedlagt råvildt samt efterfølgende statistikker en meget stor hjælp.

Ved registrering af alt nedlagt råvildt ved man præcist, hvad gennemsnitsvægten var på lam for fire år siden?

Hvad var gennemsnitsvægten f.eks. på gammelråerne for tre år siden? Og hvad var gennemsnitsvægten på bukkene for to år siden?

Når man har forvaltet råvildtet efter alle kunstens regler, er det en meget stor tilfredsstillelse, når man efter en-to år via statistikkerne kan se, at man har øget kropsvægten på de voksne dyr med f.eks. to kg pr. dyr.

Vær opmærksom på, at kropsvægten for lam (skudt i oktober) kan være meget svingende. Dette skyldes, at sætteperioden kan strække sig over halvanden måned. Afskyder man først lammene i december måned, skulle vægten gerne være næsten udlignet, såfremt dyrene er sunde.

Laver du en råvildtjournal, bør den også indeholde:

 

Køn: Rålam, bukkelam, smalrå,

gammelrå, buk.

Opsats: Ulige, abnorm, knop, spidsbuk,
gaffelbuk, seksender.

Vægt: Opbrækket vægt

Alder:

Derudover kan råvildtjournalen også indeholde: Jagtform, skydestilling, skudafstand, kaliber/kugle og skudtegn.

Et tegnet kort over jagtreviret vil være en stor hjælp. Her kan man sætte krydser for, hvor råvildtet er blevet nedlagt.

Et billede af alle de nedlagte bukkes opsats med præcis vægtangivelse er et uvurderligt værktøj, når du skal forsøge at vurdere vægten på bukkenes opsats - vel at mærke før de afskydes.

Alle disse data værdsætter man, når man f.eks. skal udregne gennemsnitsvægten:

● På bukkelammene for tre år siden.

● På voksne bukke for fire år siden.

● På årsbukkene for to år siden.

● På rålammene sidste år.

● På gammelråerne i år.

● Osv.

Man kan udforme råvildtjournaler, som man ønsker, de skal se ud i et excel-ark.

Råvildtjournalen på næste side kan måske give lidt inspiration til din råvildtjournal.

raavildtjournal stoerlinge

{backbutton}

Udskriv Email