Søg og du skal finde

Hvorfor en råvildtforvaltning

Hvis der overhovedet ikke var noget jagt på råvildtet i Danmark, og vi mennesker forsvandt fra jordens overflade, og vi derved lod råvildtet passe sig selv, er jeg sikker på, at naturen selv over en årrække ville lave en ”naturens råvildtforvaltning”, som var langt bedre end den råvildtforvaltning, vi mennesker nogensinde kunne skrue sammen.

Lige så snart vi mennesker vælger at blande os i naturens gang, har vi også en forpligtelse til at forvalte naturen så tæt på ”naturens råvildtforvaltning” som overhovedet muligt. Derfor skal vi have en råvildtforvaltning, som hele tiden sikrer, at vi kan bevare sunde og stærke dyr.

Når naturen giver os en rimelig hård vinter som i vinteren 2009-2010, ville mange dyr gå til i den sværeste tid. Vel at mærke de dårlige dyr, da de stærkeste dyr ville overleve uden problemer. Derfor skal man være meget omhyggelig i planlægning af afskydningen af dyr, da gode vildtagre, fodring og andre tiltag hjælper de dårlige dyr gennem vinteren, som de måske ikke havde klaret uden menneskets hjælp. Disse dyr - som kun klarer sig gennem vinteren med menneskelig hjælp - skal vi sørge for, bliver afskudt inden vinteren, hvilket er noget af det sværeste at praktisere i råvildtforvaltningen.

De sidste mange år er der inden for alle jagtformer desværre blevet en tendens til, at vurderingen af om en jagtdag har været god, bestemmes ud fra kvantitet, dvs. antallet af nedlagte dyr, og ikke kvaliteten. Har man eks. det ene år været på trykjagt efter råvildt, og der dette år i alt blev nedlagt 40 stykker råvildt, hæfter de fleste sig ved antallet af nedlagte rådyr og ikke sundhedstilstanden på dyrene. Når man året efter skal på jagt det samme sted, og man kommer hjem og fortæller jagtkammeraterne, at man i år i alt nedlagde 12 stykker råvildt, modsat sidste års 40 rådyr, vil mange spørgende sige: ”Hvad gik galt – hvorfor skød I ikke flere”? Man hører aldrig nogen starte med at spørge, om man havde en god jagtdag, om sundhedstilstanden hos dyrene var god osv. Men dette skal vi jægere ændre på i fremtiden, da kvaliteten af dyrenes sundhedstilstand og jagtens tilrettelæggelse skal prioriteres langt højere end tidligere, hvor det har været kvantitet frem for kvalitet, som var afgørende for, om en jagtdag var god.

{backbutton}

Udskriv Email