Søg og du skal finde

Områdets bæreevne

Områdets bæreevne er egentlig ikke så interessant, såfremt du ikke driver jagt på arealet, da bestanden regulerer sig selv. Det skal forstås på den måde, at såfremt der produceres for meget råvildt på din ejendom, sker reguleringen i form af udvandring til naboer og lign. Jo flere rådyr området kan bære, jo flere dyr kan man også “høste”. Meget afvekslende skov og terræn, god bonitet, vildtagre og masser af føde, gode tætte kulturer, hvor råvildtet kan opholde sig uforstyrret med ikke ret meget kronvildt eller dåvildt på terrænet, er nogle af de faktorer, som spiller ind på områdets bæreevne for råvildtet. En fornuftig flerårig afskydningsplan har også en stor indvirkning på områdets bæreevne, og specielt tænker jeg på kønsfordelingen. Områdets bæreevne kan svinge meget landsdelene imellem, ligesom der også lokalt kan være stor forskel på et områdes bæreevne.

{backbutton}

Udskriv Email