Søg og du skal finde

Kønsfordeling

Man ved ikke præcist, hvor få procent bukke en råvildtbestand skal ned på, før det kan få en skadelig effekt på bestanden. Men længere ned end 25 procent bukke i forhold til voksne hundyr bør den ikke komme.

Hvis man omsætter procenterne til antal dyr, vil det sige én buk for hver tre hundyr i en råvildtbestand. Denne kønsfordeling findes desværre ikke ret mange steder i Danmark, hvilket har en skadelig effekt på vores råvildtbestand. Med det store antal bukke, der bliver skudt i forhold til afskudte hundyr, vil jeg påstå, at der i mange råvildtbestande i Danmark er en helt skæv kønsfordeling. Denne skæve kønsfordeling resulterer i, at der i flere råvildtbestande står én buk for hver fem til seks hundyr. Desværre gør ingen noget ved denne skæve kønsfordeling, da vi jægere fortsat afskyder alt for mange bukke i forhold til hundyr. Vi jægere har en pligt til at forvalte råvildtet ”rigtigt”, og dette gøres ikke ved at fortsætte med at øge den skæve kønsfordeling, som det er sket gennem de sidste mange år. Jeg tror ikke, at nogen jægere bevidst afskyder forkert i henhold til kønsfordelingen, men vi tænker bare ikke så meget over det. Derfor vil jeg gerne tydeliggøre problemet ved nedenstående regnestykke:

Hvis man forvalter en bestand, hvor der står én buk for hver seks hundyr, skal man afskyde seks hundyr, hver gang man har afskudt én buk, blot for at bevare den skæve kønsfordeling. Hvis man har afskudt fem bukke på dette revir, ja, så skal man afskyde 30 hundyr om efteråret (seks hundyr pr. buk). Nogle vil så mene, at så mange hundyr har de slet ikke på reviret. Til dette kan man kun svare – så er der skudt alt for mange bukke!

Ovenstående er et eksempel og skal ikke tages for bogstaveligt, men er nævnt for at tydeliggøre og forsøge at stoppe en afskydning i vores råvildtbestand, der kun bidrager til en skæv kønsfordeling, som på ingen måde gavner råvildtforvaltningen – tværtimod.

{backbutton}

Udskriv Email