Søg og du skal finde

Andre indvoldsparasitter

Den lille lungeorm (Capreocaulus capreocaulus) regnes af flere forskere i dag for at være en større sundhedsrisiko for råvildtet modsat tidligere, hvor det var den store lungeorm, man flygtede. Den lille lungeorm er kun 2 cm lang og på tykkelse med et hår, hvilket selvfølgelig gør det meget svært at se med det blotte øje. Nede i lungerne forekommer den i lungevævet, og man kan se små næsten gennemsigtige gulgrønne pletter på oversiden af lungen. Er et dyr stærkt angrebet af den lille lungeorm, skades lungevævet og iltoptagelsen besværliggøres.

{backbutton}

Udskriv Email