Søg og du skal finde

Tuberkulose

Tuberkulose skyldes infektion med bakterien Mycobacterium bovis. Infektionen forårsager sygdom i lymfeknuder, lunger og andre organer, hvor man ser bylder med osteagtig pus. Herudover ses ofte afmagring af dyret. Tuberkulose kan smitte mellem dyr og mennesker og kan forårsage alvorlig sygdom hos mennesker. Tuberkulose var tidligere udbredt i den danske kvægbestand, men et intensivt udryddelsesprogram har udryddet tuberkulosen hos dansk kvæg. Der har været udbrud blandt danske farmhjorte, men ikke hos vildtlevende dyr i Danmark, hvorfor der tidligere og måske fortsat gennemføres test for evt. forekomst af tuberkulose i hjortefarme for at sikre sig imod denne sygdom.

Ved mistanke om tuberkulose må dyret ikke bruges til noget og skal destrueres, eller hele dyret bør indsendes til undersøgelse.

{backbutton}

Udskriv Email