Søg og du skal finde

Paratuberkulose

Paratuberkulose skyldes infektion med bakterien mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, der kan give kronisk diarré med deraf følgende afmagring hos drøvtyggere. Paratuberkulose forsøges udryddet i husdyrproduktionen. I Danmark påvises sygdommen lejlighedsvist hos farmhjorte, men er endnu ikke påvist hos vilde drøvtyggere. I andre dele af verden er sygdommen almindeligt forekommende hos vildtlevende drøvtyggere.

Ved mistanke om paratuberkulose bør hele dyret eller de sygdomsramte organer indsendes til undersøgelse på Veterinærinstituttet. Kødet bør ikke anvendes til konsum.

{backbutton}

Udskriv Email