Søg og du skal finde

Snabelsko

En fortsat vækst af klovene hos råvildtet ender med, at klovene bliver meget lange, samtidig med at spidsen af klovene bøjer opad (heraf navnet), hvilket betyder, at klovene ikke kan slides hensigtsmæssigt mere.

snabelskoSnabelsko hos råvildtet optræder mange forskellige steder i landet og er derfor ikke egnsbestemt.

Der er endnu ingen, som har kunnet give det egentlige svar på, hvorfor denne ”defekt” opstår.

Der er formentlig flere faktorer, som spiller ind, men der er ingen tvivl om, at de genetiske anlæg har en stor andel.

Nogle mener, at snabelsko udvikles på råvildtet, fordi dyret har sin daglige færden i et sumpet moseområde og derved ikke har fået slidt sine klove. Hvis dette skulle være det endelige svar, burde andre dyr fra samme moseområde også have snabelsko, men dette er ikke tilfældet. Derfor kan man roligt fastslå, at det intet har med jordbundsforholdene at gøre.

buk_med_snabelskoSom det kan ses på billedet, vokser biklovene også. Da disse biklove under normale forhold ikke har kontakt til jorden, bekræfter dette yderligere, at det ikke er almindelig slitage, som holder klovene normale. I husdyrproduktionen i landbruget er det almindeligt kendt, men her beskærer man bare klovene efter behov.

Nogle påstår, at det er, når man fodrer råvildtet med kraftfoder, at de får snabelsko. Hvis dette skulle være tilfældet, skulle snabelsko ikke findes blandt råvildt, som ikke fodres, hvilket ikke er tilfældet.

Om der skulle være en kombination mellem genetiske anlæg og fodring på de revirer, der fodrer råvildtet med kraftfoder, kan ikke udelukkes, da man som regel i kalvefoder, som bruges i landbrugets husdyrsproduktion, har iblandet Biotin for at styrke klovene. Det meste kraftfoder til råvildtet er opbygget over kalvefoderet, hvor man jo netop ønsker stærke klove, og skulle klovene i landbrugets husdyrsproduktion beskæres, løses dette let. Men det er desværre ikke muligt at beskære klovene hos det vilde råvildt. I fremtidige kraftfoderblandinger til råvildtet burde man skære ned på tilsætningen af biotin eller helt fjerne det.

Af ukendte årsager starter råvildtet med at udvikle snabelsko på forløbene.

{backbutton}

Udskriv Email