Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Vinterfodring med roer

Det er sidste udkald hvis man vil benytte roer i vinterfodringen. Midt i november bør være det sidste tidspunkt på året hvor man etablerer sine roekuler på jagtterrænet, da det er vigtigt at råvildtet er vænnet til roerne, inden råvildtets tarmsystem kører ned på lavblus. 
I stedet for kun at etablere én foderplads med roer, er det en god ide at etablere flere foderpladser, hvor antal af foderpladser selvfølgelig afhænger af størrelsen på jagrreviret.
Det er ligeledes vigtigt at man etablere foderpladserne, hvor råvildtet opholder sig mest.  

Nogle vælger at køre roerne ud på jagtterrænet kontinuerligt gennem vinteren. Jeg vil klart anbefale at man etablerer én eller flere roekuler i samme arbejdsgang, da man kan risikere at vi får nogle gode vintre med masser af sne, hvilket kan bevirke at man ikke kan køre på jagtreviret, grundet de store snemængder. Derudover minimerer man også forstyrrelser i terrænnet ved en etablering af roekuler.

Det er vigtigt at roekulerne etableres hvor råvildtet opholder sig det meste af dagen, og hvor de kan færdes uforstyrret i dag- og nattetimerne.

Ønsker man dåvildt på jagtterrænet, virker roekuler som en magnet på dåvildtet. Har man ikke dåvildt stående på terrænet, vil man selvfølgelig ikke lige pludselig have masser af dåvildt på jagtterrænet, bare fordi man etablerer én eller flere roekuler. Men har man dåvildt på terrænet, er det sikkert at dåvildtet vil blive tiltrukket af de nyetablerede roekuler. Dåvildtet og specielt dåhjortene kaster sig over roekulerne, da de netop skal have opbygget lagrene efter en energikrævende brunstperiode.

Etablering af en 2,5 tons roekule
2,5 tons roer svarer til hvad 3 store frontgrabbe fra en rendgraver, kan læsse på en vogn. Til dækning af en roekule på 2,5 tons, benyttes 4 stk. bigballer a 500 kg. Det er vigtigt at man ikke splitter halmen, men dækker roekulen med halmflager af en tykkelse på minimum 25-30 cm. Opbevaringstemperaturen, altså temperaturen i kulen, vil altid være højere end lufttemperaturen grundet varmeudviklingen ved åndingen. 
Man kan sagtens lave mindre eller større roekuler, end på 2,5 tons roer, men uanset set hvilke størrelse man vælger på sine roekuler, er der nogle grundregler man bør følge.

  1. Udvælg nøje stedet hvor man vil etablere roekuler. 
  2. Sørg for at roerne er rene, dvs. at der ikke er for meget jord på de udlagte roer.
  3. Efter roerne er kørt ud (og specielt hvis de er nyoptaget), er det vigtigt at de ligger i ca. 14 dage og "damper af" før de tildækkes med halm. Vildtet vil i denne periode også have lettere ved at finde roekulerne, når de ikke er tildækket med halm. 
  4. I stedet for bigballer kan benyttes alm. halmballer, ved at man lægger de hele halmballer ovenpå roerne. Det er vigtigt at man husker at fjerne de bånd som halmballerne er bundet sammen med.
  5. Når roene tildækkes, er det en god ide at lade flere roer ligge tilgængelige udenfor roekulen, hvilket gør det lettere for vildtet at "grave" sig frem til roerne.
  6. Hvis vildet færdes meget oppe på roekulerne, hvilket dåvildtet har en tendes til, kan det være at man skal efterfylde lidt halm på toppen og siden af roekulen, for at bevare det isolerende lag.
  7. Lad vildtet få ro på foderpladserne.

Selvom vi laver fodertiltag som hjælper vildtet gennem vinteren, skal vi stadig have vores opmærksomhed henledt på, at råvildtet sagtens kan klare sig gennem en hård vinter, uden hjælp for os mennesker. De dyr som ville dø grundet en hård vinter, er simpelthen ikke "stærke" nok, og bør ikke have muligheden for at videreføre artens overlevelse. Derfor er det meget vigtigt at vi er ekstrem hårde i afskydningen af efterårsdyrene, og sikrer at de dyr som vi ser gennem riflens kikkertsigte, kun får lov til at slippe for afskydning, fordi vi ser dem som store, stærke og sunde dyr.

Dagsordenen er sat - vi skal ud og afskyde alle de små, svage, usle og dårlige efterårsdyr. 

 

Udskriv Email