Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Hvad er en afskudsbuk...?

Man hører tit jægere sige "jeg har skudt en afskudsbuk", hvorfor mange berittiget kan spørge "Hvad er en afskudsbuk"...? I ordets bogstavligste forstand, er det en buk som af en eller anden grund, bliver vurderet til at skulle fjernes fra reviret.
Hvilke kriterier en afskudsbuk skal opfylde for at komme i katagorien afskudsbukke, er forskelligt fra revir til revir, afhængig af hvad man vil opnå med råvildtet på reviret.

(Raadegaardbuk anno 2014...?)

  • Hvis man bare vil skyde bukke på reviret fra en ende af, og man er fuldstændig ligeglad med råvildtforvaltning, bestandtæthed, fordelingen af hun- og handyr, en sund tåvildtstamme osv., ja så er alle de bukke man møder potentielle afskudsbukke.

  • Hvis man vil have mange bukke på reviret, er det et must at alle territoriehævdende bukke fjernes fra reviret, hvorfor alle dominerende eller territoriehævdende bukke er potentielle afskudsbukke. Man skal samtidig lade alle årsbukkene overleve, hvis man på den lange bane vil skyde andet end de nysgerrige og "nemme" årsbukke. Årsbukke som går i katagorien dårlige dyr (små af krop) afskydes også.
  • Hvis man vil opbygge en sund bestand af råvildt på sit revir, er det nødvendigt at bortskyde alle usunde dyr, og her hvor vi skriver om afskudsbukke, menes usunde og dårlige bukke. Nu bliver det svært, for nu skal vi til at kigge på andet end opsatsen.

Usunde eller dårlige bukke er en bukke med snabelsko, bukke med pelsproblemer, bukke som er små af krop, bukke med skader, bukke som er mange uger om at få færdigfejet opsatsen, bukke med en vigende adfærd, bukke med kraftig diarre osv. Alle nævnte bukke er uden skelen til opsatsen, kan katagoriseres som afskudsbukke.

  • Hvis man vil producere store bukke på reviret, skal man nøje overveje om bukken som man på sin morgenpürsch finder i trådkorset, nu også er en afskudsbuk. Har man først skudt én forkert buk, bliver man hver gang sat adskellige skridt tilbage i at nå målet, hvorfor man skal indstille sig på at bevare en "stiv pegefinger", og desuden indstille sig på at bruge den nødvendige tid på at studere sit råvildt.
    Før man kan begynde at producere store bukke på reviret, skal man først have beskudt den eksisterende bestand på en måde, hvor man tilgodeser en sund og stærk bestand råvildt på sit revir.
    at producere store bukke på reviret er ikke en videnskab.
    Du kan i bogen Råvildt og medaljebukke læse hvordan du gør. 

Generelt kan siges om ovenstående, at hvis man ikke interesserer sig for hundyrene, afskydningen af disse, kønsfordelingen på reviret osv., vil enhver plan man starter op - mislykkes...!

Udskriv Email