Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Påvirker klimaet råvildtet i fremtiden..?

afskudsbuk 2Når vi i Danmark har lange og kolde vintre, ved alle at det påvirker antallet af råvildt i råvildtbestanden. Alle de svage/dårlige dyr, som vi jægere ikke har fået ryddet af vejen i løbet af jagtåret, forender hvis vi da ikke utilsigtet holder dem "kunstigt" i live ved fodring m.m. 
De lange og kolde vintre som naturen nogle gange har disket op med, er hver gang kommet som en "gave" til os jægere, og bestemt også til gavn for råvildtets generelle sundhedstilstand, da lang og kold vinter har hjulpet med at rydde op i bestanden af dårlige dyr.

 

Uanset hvor omhyggelig man er i sin afskydning af efterårsdyr, vil der altid være dårlige dyr i en bestand. Når vi jægere generelt ikke viser den store interesse for de dårlige dyr, men mere er interesseret i at skyde bukke (gerne med store opsatse) fremfor hundyr senere på året, fremmer vi en skæv kønsfordeling.
Når jægeren i et jagtkonsortium har tilladelse til at skyde et hundyr, vælger han/hun gerne et stort og sundt hundyr, som er ideelt til fryseren. Dette store og sunde hundyr er bestemt ikke det "rigtige" hundyr at tage ud af produktionen, hvis vi tænker på en god og sund råvildtforvaltning. Her havde det været mere rigtigt at afskyde et af de svage/dårlige dyr, som kun med nød og næppe overlever vinteren, og herefter producerer en ny årgang af dårlige dyr.

Hvert af de seneste tre årtier har der været tiltagende varmere ved jordens overflade, end i noget andet årti siden 1850. På den nordlige halvkugle, har perioden 1983 - 2012 formentlig været den varmeste 30-års periode i de sidste 1400 år.
Forskerne har et bud på hvordan fremtidens vejr vil forme sig, og denne fremtids-vejr-udsigt ser ikke for godt ud, hvis det ses i forholdet til naturens evne til at rydde op blandt de svage/dårlige dyr.
Klimaet i Danmark har gennem en årrække ændret sig, hvilket giver store problemer i faunaen. Det vi kalder skadedyr (rotter m.m.) har yderst gunstige tider i Danmark, hvorfor man i disse år overvejer hvordan man kan bekæmpe dem i naturen, hvor det førhen kun var i nærheden af byer og anden bebyggelse, det var nødvendigt at bekæmpe rotterne.

Temperatur, soltimer og nedbør
Ifølge forskerne er gennemsnits-temperaturen i Danmark, steget år for år siden 1970, og der er intet som tyder på at kurven knækkes. Det samme kan siges om det årlige antal soltimer, som har været jævnt stigende siden starten af 1980'erne. Forskerne kan også udfra målinger konkludere, at den årlige mængde af nedbør i Danmark, er steget jævnt fra 1940 og frem til i dag, og i.h.t statistikkerne er der ikke noget som indikerer at denne kurve vil knække. 

Fremtiden
Ingen kan spå om fremtiden, da alt kan ske. Alligevel er der noget som tyder på at de tidligere hårde og lange vintre i Danmark, kan blive en mangelvare i fremtiden. Vi jægere skal i fremtiden ikke kalkulere med at få naturens hjælp til "udryddelse" af de svage/dårlige dyr, hvorfor det er op til os jægere at være mere grundige med udvælgelsen og afskydningen af de svageste og dårligste dyr i vores råvildbestand.

Darwin
Klimasystemets opvarmning er utvetydig, og siden 1950’erne er mange af de observerede ændringer uden fortilfælde over årtier og helt op til årtusinder. Atmosfæren og havene er blevet varmere, mængder af is og sne er reduceret, havniveauet er steget, og koncentrationen af drivhusgasser er øget.
Til de jægere som ikke kan sove om natten efter at have læst denne artikel, er det blot at tilføje, at det hele nok skal gå. Det er muligt at fremtidens menneskeskabte miljøforandringer bevirker at isbjørnen uddør og sælbestanden øges, men jeg er sikker på at vi i fremtiden fortsat kan opleve sundt råvildt i Danmark. Naturen har en unik evne til at indrette sig efter de globale forandringer, hvilket Charles Robert Darwin (12. februar 1809 - 19. april 1882) jo en gang for alle lært os.  

 

Udskriv Email