Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Er råvildtet forsvundet fra reviret..?

kmpebukRaavildt.dk har i den senere tid fået flere forespørgelser om, hvorfor man ikke ser så meget råvildt på reviret her i juni måned. Man kan tage det helt roligt, da råvildtet hverken er udvandret fra reviret, eller senere kan findes forendt på reviret.

Det er meget svært at observere på råvildtet fra bil eller til fods i denne periode, da det stort set er umuligt at kigge langt ind i løvskoven, og landbruges afgrøder er blevet så højt, at råvildtet bla. i rapsmarkerne kan færdes uden man overhovedet kan se dem.
I forhold til bukkene er der på nuværende tidpunkt i bukkejagten afskudt en del, og disse "mangler" selvfølgelig på reviret. De bukke man ikke har fået afskudt er i mange tilfælde de lidt ældre bukke (hvis man har sådanne på reviret), og disse ældre bukke har for vane at være betydelig mere forsigtige end de yngre bukke. Der er først under brunsten at de ældre bukke kaster al forsigtighed over styr, i deres iver for at videreføre deres gener.
Gammelråerne er her i juni begyndt at være lidt synlige med deres nye lam. Indtil lammene når en alder af ca. tre uger, og er blevet gode til at kunne følge gammelråen (også når hun flygter), har gammelråen levet i det skjulte på reviret. Det er steder som meget tætbevoksede tykninger, og steder i agerlandet med gid dækning, hvor gammelråen bestræber sig på ikke at møde farer som mennesker, og andre farer (prædatorer).
Det varer ikke længe før brunsten starter, og det er her man har muligheden for at se om man har de normalt meget forsigtige, og jagtmæssigt eftertragtede ældre bukke på reviret.

Udskriv Email