Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Fodring - sidste udkald

191rHvis du vil fodre dit råvildt gennem vinteren, er det absolut sidste udkald nu, da råvildtet først skal vænne sig til evt. nye foderhuse samt have mulighed for at komme langsomt igang med kraftfoderet.

Du kan ikke vente nogle måneder og se om der kommer sne, og så først der begynde at fodre. Jo, det kan du selvfølgelig godt, men du risikerer derved at slå dit råvildt ihjel på den måde.
Tænk dig grundigt om inden du evt. begynder at fodre råvildtet, da der både er fordele og ulemper ved en fodring.
Fodele:

  • Du kan samle flere dyr i skoven
  • Du kan med vildtkameraer følge råvildtets sundhedstilstand, da de dagligt vil besøge foderhusene
  • Det kan have en indvirkning på opsatsdannelse, forudsat at andre faktorer også opfyldes.
  • Færre bidskader på træer og buske.

Ulemper:

  • Den største ulempe, men en ulempe som kan forringe din råvildtbestand, er at de "dårlige" dyr på reviret hjælpes gennem vinteren hvis de har mulighed for at finde "nem" føde, hvor de i modsat fald formentlig var gået til. Husk på at dårlige dyr producerer også lam, så du kan risikere at du ved at fodre råvildtet i en god mening, faktisk forringer råvidltets sundhedstilstand på dit revir.
  • Når man samler dyrene koncentreret omkring foderhusene, opstår der en betydelig større smitterisiko ved evt. sygdom.
  • Derudover er der de økonomiske- og tidsmæssige resourcer man skal afsætte. Det er dyrt at fodre råvildt, da andet vildt også æder kraftfoderet, ligesom foderhusene skal tilses minimum en gang pr. uge. 

Jeg har tidligere anbefalet en fodring af råvildtet, men må erkende at det er de færreste som får succes med projektet, da det samtidig kræver en daglig overvågning af dyrene, og en ekstrem hård afskydning af efterårsdyr, hvilket de færreste magter. 

Udskriv Email