Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Forberedelse til bukkejagten

Kigge bukke web

Jagtåret er slut og jagtjournalerne er ajourført. De skudte bukke som man ikke nåede at få ordnet i sommers efter bukkejagten, er afkogt og sat på plade. Fryseren er fyldt op med råvildtkød, parteret som rygge,køller og bove, og jeg ved ikke om andre har det ligeså, men jeg bliver nødt til at skille mig af med nogle af bov- og halsstykkerne fra sidste år, for at få plads i fryseren til dette års vildtkød.

Familien har en opfattelse af at nu bliver der tid til at ordne alle de ting i huset, haven eller garagen, som man gang på gang har udsat grundet ens jagtpassion,. Man har med stor overbevisning gennem hele jagtåret, fortalt familien at jagtsæsonen og specielt råvildtjagten slutter den 31. januar, hvorefter man igen vil hellige sig familielivet 100%. Man har for at undgå konflikter, lovet familien at deltage i samtlige familiefødselsdage og andre sociale arrangementer, lige så snart råvildtjagten var ovre, da disse arrangementer på ingen måde indtil nu har kunnet indpasses i en aktiv råvildtjægers jagtkalender.

Familien er glade og ser frem til, at man nu får mere tid til dem. De undlader ikke at minde en om, at man har lovet "familiehygge" i samtlige weekender indtil bukkejagten starter igen i maj måned, hvilket for mange inkarnerede bukkejægere kan blive en lidt "skræmmende" tanke, jo tættere man kommer maj måned. Ikke fordi man ikke elsker sin familien og nyder hvert sekund man tilbringer sammen med dem, men ligefrem at være 100% sammen hver weekend op til den 16. maj....?

 Jeg holder selvfølgelig som udgangspunkt altid hvad jeg lover, men da jeg har været gift i snart 27 år, ved min familie også at når vi nærmer os den 1. marts, kommer foråret snigende, og jeg finder det urimeligt svært at holde hvad jeg tidligere har lovet. Årsagen er den simple at "råvildt-genet" i enhver bukkejæger langsomt vågner i takt med at dagslyset tiltager, hvilket betyder at man begynder at planlægge og forberede alle de gøremål, som er et must op til den danske bukkejagt den 16. maj - og tro mig, der er masser at tage sig til.

Regulerings ræv web
Regulering af ræve
Selvom der er langt til den 16. maj, er det her i februar måned man skal slå til hvis man vil regulere yderligere i ens rævebestand. I.h.t. "Regulering uden forudgående tilladelse", er det pt. tilladt at regulere ræve, på egne hvor man skønner ræven volder skade på den øvrige fauna. Ræven må jages/reguleres i hele februar måned i tidsrummet fra 1,5 time før solopgang til 1,5 time efter solnedgang, og må jages med riffel fra skydetårne og skydestiger. Vær opmærksom på at regulering i.h.t. bekendtgørelsen om vildtskader, kun må foretages af jægere som er fyldt 18 år. Denne regulering af ræve kræver som nævnt ingen tilladelse. Det eneste det kræver er at man skønner at ræven volder skade på den øvrige fauna på reviret. Dette er en oplagt mulighed for at få skudt nogle flere ræve, ligesom man mens man alligevel sidder og venter på ræven, i samme åndedrag har de optimale muligheder holde et øje med og studere råvildtet på reviret.


Billede 8 hund kastestænger web
Finde kastestænger - brug evt. hunden
Samling af kastestænger på reviret er en meget lærerig beskæftigelse, for enhver som har en interesse i råvildtforvaltningen. Når man finder én eller begge kastestænger fra de bukke man sidste år fredede, fordi man mente at disse bukke havde mere potentiale i sig rent trofæmæssigt, har man de optimale muligheder for at få klarhed for om beslutningen har været den rigtige, når man sidder med disse kastestænger i hænderne. Man har nemlig muligheden for at måle og veje de opsamlede kastestænger.
I februar kan man lede efter kastestænger i skovbunden, og man skal selvfølgelig intensivere søgningen i de områder hvor råvildtet opholder sig i efterårs- og vintermånederne. Dette vil være i tætte tykninger af nåletræer eller anden træ- og buskevækst, i levende hegn, remiser og tilsvarende lokaliteter. Har man på reviret tidligere etableret foderpladser til råvildtet, er der gode chancer for at kunne finde kastestænger ved og omkring disse foderpladser, såfremt foderpladserne er etableret hvor råvildtet foretrækker at holde til.
Nogle har nemt ved at finde kastestænger i skovbunden, mens andre har betydeligt sværere ved det. Det er ligesom når man leder efter rav ved Vesterhavet, nogle har det man kalder "ravøjne" og kan nemt få øje på rav i strandkanden, mens andre leder og leder, men finder stort set aldrig noget rav. Det samme er gældende når man leder efter kastestænger, da nogle blot kaster et blik på skovbunden, og med det samme finder disse kastestænger, mens andre bare ikke kan få øje på dem. Har man svært ved selv at finde (eller se) disse kastestænger på skovbunden, hvor det måske kun er noget af kastestangen som er synlig, kan man rimelig nemt lære en jagthund med en god næse at finde disse kastestænger. Du kan på nedenstående link læse hvordan du lærer din hund at finde kastestænger:
http://www.raavildt.dk/database/ravildtforvaltning/112-find-kastestaenger-brug-hunden


Subaru kigge bukke web
Kom tæt på bukkene / råvildtet
Jo tættere man kan komme på råvildtet, desto bedre kan man studere dem, hvilket er en forudsætning hvis man har et ønske om senere at kunne kende de forskellige bukke fra hinanden.
En god måde at komme tæt på bukkene, er ved at kigge på dem i kikkerten - vel og mærke fra en bil, da man med den rigtige tilvænningsmåde kan komme utrolig tæt på råvildtet i bil. Det kræver selvfølgelig at man har de tidsmæssige ressourcer til ofte at køre ture på reviret, hvilket vil sige dagligt og gerne flere gange dagligt, ligesom det også kræver at råvildtet på reviret ikke er for stresset.
De første gange man f.eks. i slutningen af februar eller begyndelsen af marts måned færdes på reviret i bil, og langsomt triller rundt på skovvejene, vil råvildtet formentlig tage flugten når de registrerer bilen, da de efter en lang jagtsæson selvfølgelig er stressede. Man skal blot fortsætte med lige så stille at køre rundt på reviret, og ser man råvildt kører man bare videre i lavt tempo, som om man ikke har set råvildtet. Hvis man flere gange dagligt, igennem flere uger, har kørt rundt på skovvejene, vil man opdage at råvildtet gradvist bliver mere og mere fortrolige med bilen. Når råvildtet ikke flygter mere når man kommer kørende, men bliver stående med opmærksomheden rettet 100% mod bilen, kan man forsøge at gøre et lille stop i kørslen, men uden at stoppe motoren. Kunsten er at dette "stop" de første par gange, kun varer nogle få sekunder, præcis i så lang tid at råvildtet når at se bilen - registrere at den holder stille - og til sidst opleve at den roligt kører videre. Når man først er kommet så langt, er det blot at øge tidsrummet på dette "stop", i forhold til hvor fortrolige råvildtet er blevet med bilen og dens motorlyd. Herefter har man givet sig selv de optimale muligheder for at studere, tegne eller fotografere råvildtet op til bukkejagten.
Disse køreture på reviret med en termokande fyldt med varm kaffe eller kakao, i tiden fra solopgang og nogle timer frem, eller i timerne før solnedgang, er noget af det mest afstressende og livsbekræftende man i jagtlige henseender kan forestille sig.
Man kan selvfølgelig også kører ture på andre tider af dagen, men i timerne omkring solopgang og solnedgang er råvildtet mest aktive på denne tid af året.
Det burde egentlig ikke være nødvendigt at skrive, men når man stille og roligt triller rundt på skovvejene i morgen- eller aftentimerne, kan man støde på ræve som i deres søgning efter føde også vælger at komme luskende langs skovkanten. Uanset hvor fristende det kan være, skal man selvfølgelig afholde sig fra at skyde til ræve fra bilen, som udover at være hamrende ulovligt også er altødelæggende for hele missionen. Råvildtet må på ingen måde forbinde bilen med mennesker og støj som skud, hvilket råvildtet over nogle år har erfaret, efterfølgende giver uro i skoven. Man kan på et splitsekund ødelægge hele det "tillidsforhold" man har opbygget mellem råvildtet og bilen. Har man registreret rævens tilstedeværelse ét eller flere steder på reviret, er det ikke når man er ude og "kigge bukke" at man skal regulere disse.

Fotografere bukke
Fra omkring den 1. marts kan man begynde at "kigge bukke" og som tidligere beskrevet, er det bedst at køre rundt på reviret i bil og studere bukkene gennem en god håndkikkert. En lille notesbog hvor man kan notere hvor man på reviret ser de forskellige bukke, hvordan de ser ud, evt. med en lille tegning af opsatsens udseende (hvis bukken har fejet) osv., er notater man senere vil sætte pris på, men hvis man har et godt spejlreflekskamera med et tilhørende objektiv af god kvalitet, er dette klart at foretrække.
Jeg vil på ingen måde fraråde andre at begynde at fotografere vildtet og specielt råvildtet på reviret - tværtimod, men jeg vil dog advare alle som overvejer dette, da det kan blive en meget dyr affære. Bliver man først bidt af denne fascinerende hobby, er udvalget af spejlreflekskameraer, objektiver og andet udstyr enormt, og hvis man tror det er dyrt at have jagt som hobby, kan man også købe sig fattig i fotoudstyr.


vildtkamera web
Vildtkameraer
Vildtkameraer til fotografering af vildtet på reviret, er en af de nye teknologiske hjælpemidler som er eksploderet på jagtmarkedet gennem de sidste par år, og vildtkameraerne er kommet for at blive. Prøv bare at tænke på hvor stor en rolle vildtkameraerne har spillet i de første afsløringer, og senere bestræbelser på at afdække ulvens tilbagekomst til den danske natur. Et vildtkamera opsat i et område på reviret, hvor man ikke umiddelbart fra skovvejen, eller andre steder på reviret, kan se hvad der sker, kan give nogle gode overraskelser i form af billeder af bukke som man ikke anede man havde på reviret. Ældre bukke viser sig ikke frem på samme måde som de yngre bukke, og til at afsløre disse ældre bukkes færdsel på reviret, kan vildtkameraer placeret de rigtige steder på reviret, være en kæmpe gevinst for enhver bukkejæger eller råvildtforvalter.

Pürschspor
Når vi i Danmark taler om at "pürsche" mener vi at vi "lister" os tæt på vildtet. Navnet pürsch-jagt stammer fra det tyske sprog, og kan oversættes som liste- eller stille jagt.
Hvis man vil færdes lydløst til fods på reviret, kan man med fordel etablere det man kalder et pürschspor de sidste 50 til 100 meter frem til en af de på reviret opstillede hochsitze eller hochstande. Man kan også vælge at etablere et langt pürschspor som snor sig gennem skoven, hvilket åbner muligheden for at kunne pürsche (liste/snige) rundt på reviret i bestræbelserne på at kunne finde den rette buk til afskydning.
Allerede i marts måned, eller når skovbunden begynder at spire, kan man begynde at overveje hvor på reviret man i år vil have etableret disse populære pürschspor. Man behøver i første omgang ikke at rydde pürschsporene for smågrene, blade m.m., men blot med en rygsprøjte iblandet en god og solid RoundUp-mix blanding, at spraye et 30-40 centimeter smalt spor på skovbunden, som sikrer at al grøn vækst på jorden stopper og ikke kommer igen foreløbig. Først ca. en uge før bukkejagten begynder rives blade, smågrene og vissent vækst væk fra de etablerede pürschspor, så de kun består af ren jord.
Hvis man vil pürsche langs skovvejene, er det mange gange svært at færdes på disse uden at underlaget larmer når man træder på småsten i gruset. Dette kan løses ved at man i en af siderne på skovvejen etablerer et pürschspor der. En anden metode kan være at udlægge et ca. 20 cm. bredt, og 1-2 centimeter tykt lag af strandsand midt på skovvejen. Dette sand-pürschspor er nemt at udlægge for 2 mand og en trailer, og betyder at man kan gå midt på skovvejen uden at larme det mindste, i forhold til hvis man gik på en almindelig skovvej. Sand-pürschsporet vil ikke blive liggende for evigt, da det med tiden vil regne væk.


gammel hochstand web
Rep. af hochstande/hochsitze m.m.
Skydestiger og skydetårne skal selvfølgelig tjekkes og gennemgås hvert år. Trinene på jagtstigen eller stigen op til skydetårnet skal måske udskiftes, og specielt skal man være opmærksom hvis denne er fremstillet af træ. Hochstande eller hochsitze udført i træ, og specielt hvor træmaterialerne er bearbejdet så lidt som muligt før anvendelsen, passer visuelt betydeligt bedre ind i naturen, end dem som er fremstillet af jern. Ulempen ved de af træ fremstillede hochsitze og hochstande er, at træmateriale sjældent har samme holdbarhed som jern. Det danske klima sætter på sigt sine spor og forringer hæftelsen af de påsatte trin på træstigerne, og sammenholdt med at der også i fremtiden vil findes jægere med en kampvægt på +100 kg. som vil entreer hochsitze og hochstande af træ, bør vigtigheden af kontrollen af trinenes bæreevne på ingen måde negligeres.

Beskæring af træer og buske
Fordi man fra sin hochstand eller hochsitz sidste år havde et godt udsyn ud over en frodig skoveng midt inde i skoven, er det ikke en selvfølge at det samme gode udsyn er uændret i år. Der er måske "vokset" en gren ind i synsfeltet hvorfra man sidste år havde et frit udsyn, hvorfor vi selvfølgelig før bukkejagten skal tjekke om der stadig er frit udsyn - og endnu vigtigere et frit skudfelt. Vent med at bruge for meget tid på at beskær træer og buske omkring hochstanden eller hochsitzen, til efter løvspring, hvor der er kommet blade på alle grenene, og tjek om der stadig er frit udsyn umiddelbart efter en større regnbyge, da våde grene hænger længere ned end tørre grene.


Sliksten træ uden sliksten web
Sliksten
Tjek at alle de opsatte sliksten stadig er tilgængelige eller om de er er regnet væk og derfor trænger til fornyelse. Der er delte meninger om slikstenenes virkemåde på vildtet, men det er et faktum at råvildtet søger disse sliksten i dele af året, og selvom det aldrig er dokumenteret at sliksten til råvildtet er godt, er det heller aldrig dokumenteret at de skader råvildtet. Derfor anbefaler jeg at man bibeholde disse sliksten på reviret, blot man er bekendt med at de ikke holder evigt.
Der er som nævnt masser af opgaver vi kan gå i gang med, mens tiden slæber sig langsomt frem mod den 16. maj. Alle opgaverne foregår udendørs i den herlige danske natur, hvor vi dag for dag kan fornemme foråret komme nærmere. Det varer ikke længe før anemonerne begynder at vælte op af skovbunden, hvilket sker hvert år før bøgen springer helt ud, og trætoppene lukker for sollyset til anemonerne på skovbunden. I marts måned vil vi se ældre bukke færdigfejet, mens de yngre bukke venter til april og maj måned med at feje deres opsatse. Vi er måske heldige at få et glimt af den store buk som også snød en sidste år, og da denne ældre buk formentlig ikke er blevet mindre dette år, får fantasierne frit løb. Jo - forventningens glæde er mange gange den bedste.

Knæk & Bræk

Udskriv Email