Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Lav en "roekule" til hjortevildtet

buk hundyr vinter kopi

Vinteren nærmer sig, og nogle hjortevildtforvaltere vælger at lægge roer ud til hjortevildtet gennem efteråret/vinteren. At skulle supplere op med friske roer på foderpladsen gennem vinteren, giver mange forstyrrelser og er derudover tidskrævende. Hvis du har besluttet dig for at du vil fodre hjortevildtet med roer, bør du overveje at etablere en decideret roekule på dit revir. Roekulen bør etableres umiddelbart efter roerne er taget op af landmanden, hvilket er fra slutningen af oktober og frem. Hvis du etablerer roekulen et sted i skoven, hvor dyrene kan komme til roekulen i skjul, vil du opdage at den også bliver besøgt i dagtimerne.
Jeg vil anbefale at man opsætter mindst et vildtkamera i forbindelse med hver foderplads, da du derved nemt kan følge med i hvilke dyr som besøger foderpladsen samt i hvilken sundhedstilstand de er.

Læs mere om hvordan du etablerer en roekule på dette link: Vinterfodring med roer

Udskriv Email